Stavevejen er et undervisningsmateriale, der målrettet og systematisk lærer eleverne stavning, tegnsætning og grammatik. Stavevejen bygger på en pædagogik, der betragter staveindlæringen som en proces af flere på hinanden følgende udviklingstrin. For nogle elever foregår udviklingen ubesværet og i et jævnt tempo, mens andre oplever en mere besværlig og langsommelig vej med flere ophold og stilstand undervejs.

Ved at arbejde med Stavevejen lærer eleverne nogle regler for, hvordan sammenhængen er mellem tale og skrift – altså for hvordan ord staves. Gennem træning lærer eleverne at anvende reglerne, så de selv bliver i stand til at afgøre, hvordan ord skal staves. Det betyder, at vægten i staveundervisningen bliver flyttet fra en udenadslæren af staveord til en mere reflekterende brug af staveregler og stavestrategier.

I årsplanen er det oplagt at lade staveundervisning i klassen være et gennemgående element hele året, sådan at den fælles staveundervisning med fokus på sammenhænge i sproget, de enkelte ords bestanddele og stavestrategier får vægt og opmærksomhed ved siden af danskfagets øvrige aktiviteter og forløb. At blive sikker i stavning kræver kontinuerlig træning, og derfor bør årsplanen også tage højde for elevernes individuelle arbejde med stavetræning på eget niveau, fx ved hjælp af stavevejen.dk, som følger med købet af elevhæfter til hhv. Stavevejen Start, 1, 2, 3 og 4 og i udskolingen ved hjælp af iStavning, der kan købes i abonnement.

I Stavevejen indledes alle kapitler med elevhenvendte læringsmål for det kommende arbejde. I lærervejledningerne er der eksempler på tegn på læring, der giver konkrete ideer til lærerens vurdering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen.